Villa Weidling B&B

Så skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg när du kontaktar oss. På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför.

Vi värnar om den personliga integriteten och sprider aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt samtycke.

Villa Weidling B&B ansvarar för att dina personuppgifter som du lämnar till oss på villaweidlingbedandbreakfast.com eller direkt till oss på något annat sätt behandlas på ett lagligt sätt.

Uppgifter som vi hanterar

Vi sparar namn, telefonnummer och e-post i samband med en bokning. Vi sparar dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande.

Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns lagkrav för det.

Bilder på hemsidan och publicering på sociala medier

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på hemsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.

Länkar till andra hemsidor

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetsploicy.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.

Stäng av cookies i webbläsaren

Du kan tacka nej till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att stänga av cookies kan viss funktionalitet på vår webbplats sluta fungera. Information om cookies på minacookies.se

För mer information om dataskyddsförordningen GDPR https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Har du frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på info@villaweidling.se

Privacy policy

How we protect your personal information

It is important for us that you feel safe when you visit our website. On this page you can read about what personal data we store and why.

We safeguard your personal privacy and will never pass your personal data to a third party without your consent.

Villa Weidling B&B is responsible for your data that you leave on villaweidlingbedandbreakfast.com or in direct contact with us is treated legally.

Data that we process

We save name, phone number and email when you make a reservation and we keep this as long it is necessary for us to fulfil our obligations to you. We may also need to process your personal data as a result of legal or statutory requirements.

Pictures on our website our on social media

Our policy is that we always have an agreement with you.

Links to other websites

On our website there are links to other websites. If you choose to visit them our policy is no longer valid.

Cookies

We use cookies om our website to give you the best possible user experience. A cookie is a small text file that is stored on your computer when you visit a website.

Disabling cookies in your web browser

You can reject cookies by changing the settings in your web browser. If you choose to disable cookies, some of the functions on our website may no longer work.

Fengersfors 2021-03-28

fr_FR