Villa Weidling B&B

Fire safety

Feel free to check so that you know where the fire extinguisher, fire blankets and fire ladders are when you check in.

För din egen säkerhet

  • Se efter var brandsläckaren finns.
  • Rökning är inte tillåten. Finns anvisad plats utomhus.
  • Det är inte tillåtet att tända levande ljus i rummet.
  • Lämna inte kvar laddare i eluttaget

Vid brand

Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan.

Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Uppge därefter följande:

  • Ditt namn.
  • Företagets/förvaltningens namn och adress.
  • Tala om vad du vet om det inträffade.
  • Om det finns några skadade eller speciella risker.
  • Meddela om/var någon möter upp räddningstjänsten.
  • Ange ditt telefonnummer.

Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Fire

Save first those who are in danger, but do not expose yourself to risks. Get out as fast as you can.

Warn all those who are threatened by the fire so that they can put themselves in safety.

Alarm rescue service by calling 112.

Put out the fire if you judge that you can handle it. Use a fire extinguisher and do not spray on the flames.

Brandlarm kopplat till larmcentral. Brandvarnare finns i alla sovrum. 

Fire extinguisher can be found in the following places.

The main building; in the hall on the ground floor and outside the bathroom upstairs

The exception; in the kitchen in the Exception

Lillstugan; directly inside the door

Fire ladder from the balcony of the Main Building.

Fire blankets can be found in Ateljén, Vivan, Undantaget and Lillstugan.

Feel free to check so that you know where the fire extinguisher, fire blankets and fire ladders are when you check in.

en_GB