Villa Weidling B&B

Brandschutz

Schauen Sie gerne nach, damit Sie beim Einchecken wissen, wo sich Feuerlöscher, Löschdecken und Feuerleitern befinden.

För din egen säkerhet

  • Se efter var brandsläckaren finns.
  • Rökning är inte tillåten. Finns anvisad plats utomhus.
  • Det är inte tillåtet att tända levande ljus i rummet.
  • Lämna inte kvar laddare i eluttaget

Vid brand

Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan.

Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Uppge därefter följande:

  • Ditt namn.
  • Företagets/förvaltningens namn och adress.
  • Tala om vad du vet om det inträffade.
  • Om det finns några skadade eller speciella risker.
  • Meddela om/var någon möter upp räddningstjänsten.
  • Ange ditt telefonnummer.

Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Fire

Save first those who are in danger, but do not expose yourself to risks. Get out as fast as you can.

Warn all those who are threatened by the fire so that they can put themselves in safety.

Alarm rescue service by calling 112.

Put out the fire if you judge that you can handle it. Use a fire extinguisher and do not spray on the flames.

Brandlarm kopplat till larmcentral. Brandvarnare finns i alla sovrum. 

Feuerlöscher finden Sie an folgenden Orten.

Das Hauptgebäude; im Flur im Erdgeschoss und außerhalb des Badezimmers im Obergeschoss

Die Ausnahme; in der Küche die Ausnahme

Lillstugan; direkt hinter der Tür

Feuerleiter vom Balkon des Hauptgebäudes.

Löschdecken finden Sie in Ateljén, Vivan, Undantaget und Lillstugan.

Schauen Sie gerne nach, damit Sie beim Einchecken wissen, wo sich Feuerlöscher, Löschdecken und Feuerleitern befinden.

de_DE